HEBREW EXTENSION LEARNING PROGRAM (HELP)

A maximally effective Hebrew program for everyone

HELP is a distance learning Hebrew training program that enables better translations, done faster and cheaper, by training local translators, facilitators, and consultants to work directly from the original language into their own languages. It aims to accelerate access to the Old Testament for languages that do not have a full Bible.

Many translators and consultants serving in areas where the need for the Bible is greatest may not be able to come to Jerusalem for 9-12 months. Whole Word Institute connects its Jerusalem-based program to translators around the globe by “taking Jerusalem to the world” via online classes.

This combination of our residential program in Jerusalem with an online teaching platform is designed to meet the biblical source language training needs of the worldwide Bible Translation movement, regardless of circumstance. It is uniquely positioned to serve indigenous translators and consultants.

במהלך השנה הראשונה, 115 אנשים מ-23 מדינות המייצגות 12 שותפים גלובליים הוכשרו באמצעות תוכנית ההרחבה.

HELP in Indonesia, Ethiopia, Benin, Mozambique

Empowering local translators to accelerate Scripture access through locally operated original language training  

There is a growing demand across the Bible translation movement for field-based training in the original languages of the Bible. The HELP online courses have proven effective for distance learning, and we continue to offer them in the online-only format. However, some translation agencies and churches desire to develop local biblical language training programs for ongoing full Bible translation and resources.

Whole Word Institute collaborates with partners around the world to help establish locally operated Biblical Hebrew training programs.

These local HELP programs combine in-person classes hosted by our partners on-site in their location with HELP online courses. Such programs have already begun in Indonesia, Ethiopia, Benin, and Mozambique.

To find out more please write to [email protected]

Hebrew Extension Learning Program (Online)

סקירה כללית

מטרה
להכשיר מתרגמים ויועצים ברחבי העולם בעברית, להגיע לרמה שבה הם עובדים בתוך העברית כדי לתרגם את התנ"ך משפת המקור.

ה-HELP הוא קורס מקוון מעורבב המשלב הוראה סינכרונית וא-סינכרונית, תוך שימוש באותן מתודולוגיות פדגוגיות הנהוגות בירושלים. הוא מכסה את תכני ההכשרה של התכנית האינטנסיבית בירושלים, אך ההכשרה נפרסת על פני תקופה ארוכה יותר כך שתוכל להכיל אחריות שוטפת של מתרגמים ויועצים בתחום. הוא ממוקם באופן ייחודי לשרת מתרגמים/יועצים ילידים בין אם בסוכנות תרגום או בהקשר של CCBT.

שלבים ודרישות

כמו בתוכנית המגורים, ה-HELP MA מכשיר מתרגמים ויועצים להיות מסוגלים לתרגם ישירות מהטקסט העברי המקראי לשפת הקולטנים, ובכך לייצר תרגומים טובים יותר הנעשים מהר יותר וזול יותר.

העזרה מתוכננת בשלושה שלבים:

שלב 1: "תעודה בעברית מקראית" (18 נ"ז)
שלב 2: "תעודה בתרבות וגיאוגרפיה עברית מקראית" (14 נ"ז)
שלב 3: "תעודה בעברית מתקדמת" (24 נ"ז)

סיום מוצלח של כל אחד משני השלבים הראשונים מסתיים בתעודת בוגר. תואר שני מוסמך בעברית קלאסית (מקראית) מתקבל עם סיום השלב השלישי.

ההכשרה הניתנת בשלושת התעודות משלימה את דרישות הקורס לתואר שני בעברית קלאסית. תלמידים מצליחים יסיימו את שלב ג' (רמה גימל) של עברית מודרנית, מה שיאפשר להם לקרוא וללמוד באופן עצמאי את התנ"ך העברי ולהשתמש בכלים משניים, לרבות אלה הכתובים בעברית. זה מייצג רמת מיומנות מקצועית למתרגמים ויועצים לעבודה מתוך ובתוך טקסט המקור של התנ"ך העברי. מומלץ שכל יועצי התרגום ולפחות אדם אחד בכל פרויקט תרגום ישיגו רמת סף מקצועית זו של עבודה משפת המקור.

המסגרת הכללית של כל אחד מהקורסים בתעודה 1 ו-3 מחייבת:

 • 45-50 שעות של לימוד הכנה אסינכרוני הנעשה באופן פרטני באינטרנט (1 קרדיט). זה נעשה בדרך כלל על פני תקופה של 8-12 שבועות.
 • העבודה המוקדמת מלווה ב-30 שעות של למידה סינכרונית מקוונת ב"כיתה" יחד עם 60 שעות של שיעורי בית אישיים (2 נ"ז). זה בדרך כלל הושלם במתכונת אינטנסיבית של 4 שבועות שבמהלכם המשתתף עוסק בחצי משרה בלימוד שפה.

התעודה השנייה מתבצעת במקום בישראל תוך 3 חודשים.

השלב הראשון: 'תעודה בעברית מקראית'

ניתן להתייחס לתוכנית בת 18 נקודות זכות כמקבילה ל"שלוש שנים של עברית באוניברסיטה או סמינריונית", עם היתרון הנוסף של לימוד כ-CLT (הוראה תקשורתית) שבה ההוראה משפרת הפנמה מהירה של השפה. זה קובע פלטפורמת היכרות גבוהה להכשרת מתרגמים ויועצים. 

תוצאות תעודה:

 • תלמידים מצליחים יבנו בסיס חזק לקראת השגת רמה של עבודה עצמאית מטקסט המקור. (רמת מיומנות כזו תושג בשלב התעודה השלישית.)

 • חברי צוות תרגום עם תעודה זו יוכלו לדון בצורה משמעותית בנושאי תרגום מקור עם חברי צוות ויועצים אחרים. 

 • תעודה ראשונה זו מספקת מקום מעשי להערכה. בהתאם לתוצאות הערכת הקורס, ייתכן שימליץ לסטודנטים להמשיך להכשרה נוספת, או שימליץ להם להתרכז בהיבטים אחרים של משימת התרגום מלבד הבנת המקור. סטודנטים שסיימו בהצלחה את התעודה והמליצו להמשיך יהיו מועמדים אידיאליים למלגות לתעודה השנייה. 

6 הקורסים של "תעודה בעברית מקראית" הם:

קורס 1: "יסודות שבעל פה של העברית המקראית, יונה א". (3 קרדיטים)

מטרות למידה ליסודות בעל פה של העברית המקראית, יונה A & B:

 • מיפוי מחדש של נוירונים מוחיים כדי לשלב את השפה בתוך רשתות הפה-שמע של המוח 

 • לימוד גילוי של האלפבית העברי

 • רכישת 300 מילים אוצר מילים

 • קריאה והבנה של טקסט יונה

 • הנחת בסיס להערכת בחירת מחבר בתחביר נרטיבי

כדי ללמוד עברית מקראית בקצב מהיר ולהפנים אותה, על האדם לכוון מחדש ולמפות מחדש את הנוירונים המוחיים שלו כדי לעבד את העברית המקראית כשפה אנושית. מודול זה מספק סביבה עברית מקראית מדוברת וגם הזדמנות לבעלי רקע קודם בעברית מקראית להניח מחדש את היסודות של העברית המקראית כך שתשתלב ברשתות המוח בעל-פה. תהליכי השפה הטבעית יואצו, וכך גם מיומנויות הקריאה. מודול זה הופך לבסיס להמשך פיתוח השפה באמצעות התוכנית. 

"יסודות שבעל פה של העברית המקראית א" הוא קורס מתחילים בשפה העברית המבוסס על ספר יונה. 50 שעות של הכנה אסינכרונית של תנאי מוקדם מציגים למעלה מ-200 פריטי אוצר מילים במסגרת תמונת גילוי. האלפבית מתגלה ומתורגל גם בשיעורים מקבילים לאחר או במהלך ההקדמות לתמונה. לאחר 50 השעות של הכשרה א-סינכרונית, מופעלים מפגשים מקוונים סינכרוניים בעברית מקראית. הנרטיב של יונה מוקרא, בדגש על הבנה, בחירות מחברות, בשילוב עם הפעלת דיאלוגים, שינון קטעי התנ"ך והשתתפות בשפה 'חיה'. (חומר אופציונלי לשיעורי בית מספק הגהות והסברים באנגלית, זמין גם בצרפתית.) קורסים הנלמדים בעברית אך צריכים אנגלית כדי להגדיר את ממשק האינטרנט.

אנשים בעלי ידע אנליטי מתקדם בעברית המקראית הרוויחו מהמודול הזה וממליצים עליו למרות מעמדו "המבוא". 

קורס 2: "יסודות בעל פה של העברית המקראית, יונה ב". (3 קרדיטים)

קורס זה הוא המשך לקורס 1 ומשלים את ספר יונה. התלמידים מכינים 50 שעות עבודה אסינכרונית לפני שהמפגשים הסינכרוניים נפגשים לסיום הקורס.

קורס 3: מבוא לעברית מודרנית עם קריאות נבחרות בתנ"ך-א', (3 קרדיטים):

מטרות למידה:

 • לימוד אוצר מילים שימושי לחיי היומיום, שעוזר ליזום "חשיבה בשפה" אישית ומעשית.

 • הגברת השטף למצבים יומיומיים נפוצים

 • שליטה במחצית הראשונה של רמת עברית מודרנית אלף

 • המשך העמקה והפנמה של העברית המקראית באמצעות קריאה ודיון בטקסטים

הסטודנטים יכינו 50 שעות אסינכרוניות של עברית מודרנית לפני הקורס הסינכרוני. זה יכול להיות מושגת על ידי עבודה דרך קורס כמו Rosetta Stone, יחידות 1-6, או שווה ערך. הקורס יעבוד עם אוצר מילים מודרני יומיומי תוך קריאה ודיון בטקסטים נבחרים מקראיים עם תלמידים (למשל, רות).

קורס 4: "נרטיב עברי: אברהם" (3 קרדיטים)

מטרות למידה:

 • הבנת התחביר, המורפולוגיה ומבני השיח של העברית המקראית

 • הבנת מורפולוגיה של הפועל, של פעלים רגילים וחלשים כאחד

 • השגת מיומנויות קריאה ברמה בינונית 

 • השגת רמת ביניים של הפנמה ושימור שפה 

זהו קורס עברית מקראית ביניים המבוסס על מבחר טקסטים מקראיים מבראשית, הסובבים סביב אברהם. הכשרה אסינכרונית מוקדמת של 50 שעות מספקת הכנה נוספת בין קורס יונה לקורס "אברהם" זה. קורס זה, הן חלקים אסינכרוניים והן חלקים סינכרוניים, משלב את התחביר, המורפולוגיה ומבני השיח של העברית המקראית (בלשנות טקסט), תוך הרחבת ההבנה באמצעות קריאה. המפגשים הסינכרוניים המקוונים מתפקדים בעברית, בגישת טבילה, וכוללים TPRS (מיומנות ההוראה באמצעות קריאה וסיפור). נבדקת מורפולוגיה של פעלים, פעלים רגילים וחלשים כאחד. הסביבה העברית המקראית המדוברת משפרת את השמירה לטווח ארוך ומקלה על לימודים עתידיים בעברית מקראית מתקדמת יותר או בניבים אחרים של עברית. סיפורים נוספים מסופרים בעברית מקראית על מנת להמחיש ולסייע בהפנמת מאפיינים אלו. במסגרת שיעורי הבית ניתנים הסברים כתובים על מבנים בעברית באנגלית ובעברית. חומר מוקלט להאזנה כלול גם בשיעורי הבית על מנת להגביר את ההפנמה.

קורס 5: מבוא לעברית מודרנית עם קריאות נבחרות בתנ"ך-ב', (3 קרדיטים):

מטרות למידה:

 • לימוד אוצר מילים נוסף שימושי עבור חיי היומיום המודרניים

 • הגברת השטף למצבים יומיומיים נפוצים

 • שליטה במחצית השנייה של רמת עברית מודרנית אלף

 • המשך העמקה והפנמה של העברית המקראית באמצעות קריאה ודיון בטקסטים

הסטודנטים יכינו 50 שעות אסינכרוניות של עברית מודרנית לפני הקורס הסינכרוני. זה יכול להיות מושגת על ידי עבודה באמצעות חומר נוסף כמו Rosetta Stone, יחידות 7-12, או שווה ערך. הקורס יעבוד עם אוצר מילים מודרני יומיומי תוך קריאה ודיון בטקסטים נבחרים מקראיים עם התלמידים (למשל, בראשית א'-י"א).

קורס 6: עברית מתקדמת-בינונית: נרטיב [שמואל] (3 קרדיטים)

מטרות למידה:

 • הבנה של בחירות ספרותיות שנעשו על ידי מחברי המקרא

 • השגת הבנה ברמה בינונית מתקדמת של מורפולוגיה של פועל ודפוסי תחביר לעברית מקראית

  זהו קורס מתקדם-בינוני המבוסס על טקסטים סיפוריים נבחרים (שמואל ראשון). הקורס כולל הכנה אסינכרונית של 50 שעות המכינה ל-28 שעות סינכרוניות בתוספת שיעורי בית אישיים. מעבר לחיזוק המתמשך של מורפולוגיית הפועל ותבניות תחביר לעברית המקראית, ישנה התמקדות בהבנת הבחירות הספרותיות שנעשו על ידי המחבר/ים המקראיים והתפקוד הספרותי של הטקסטים. זה בוחן את התחביר ואת הבחירות המבניות והמפורשות שעושה מחבר מקראי בכתיבת טקסט, תוך יישום עקרונות של דקדוק שיח ובלשנות טקסט. ההוראה היא בעברית כדי לשפר את השמירה לטווח ארוך ולהקל על לימודים עתידיים בעברית מקראית מתקדמת או בניבים אחרים של עברית. 

השלב השני: 'תעודה בתרבות ובגיאוגרפיה העברית המקראית'

 תעודה שנייה זו כוללת הכשרה אישית הן בעברית המקראית והן בעברית החדשה על מנת לשפר את תכנית השפה הכוללת. הוא בנוי בצורה שונה מהתעודה הראשונה שכן הוא כולל סיור לימודי אינטנסיבי של 12 שבועות בירושלים. תעודת 14 נקודות זכות מורכבת מ-2 מקטעים: 

 • 2 נ"ז (80 שעות) של למידה אסינכרונית בעיקר עם תמיכה סינכרונית. (ניתן להקל על 2 נקודות זכות אלה על ידי לימוד עם קבוצה באופן אישי במרכז תרגום או מקוון, וניתן להשלים אותם על ידי פיקוח חונכות.)

 • 12 נ"ז לימוד סוחף במקום בירושלים ובארץ התנ"ך.

תוצאות תעודה:

 • התקדמות לרמה מקצועית מינימלית של מיומנות שפת המקור על ידי השגת "הימור" ברמה עברית 

 • היכרות ממקור ראשון עם ארץ התנ"ך

 • הבנת התרבות העברית המקראית ומשמעותה לתרגום

 • יכולת לדון בצורה משמעותית בנושאי תרגום שפת המקור

"תעודה בתרבות וגיאוגרפיה עברית מקראית" משפרת ומתבססת על התעודה הראשונה. זה למעשה מכפיל את כמות האינטראקציה בעברית בהשוואה לתעודה הראשונה לקידום משמעותי לעבר רמה מקצועית מינימלית של מיומנות שפת המקור. בנוסף, היא מתגמלת את התלמיד החרוץ מהתעודה הראשונה בהיכרות ממקור ראשון עם הארץ ובשימוש בשפה חיה אישית. הסטודנטים צפויים להשלים את הרמה השנייה של שטף עברית (הימור ברמה) במהלך התכנית בירושלים. תלמידים מצליחים יהיו קרובים לרמה שבה יוכלו לעבוד באופן עצמאי משפת המקור. יומלץ להם להשלים אוסף שלישי של קורסים כדי להגיע לרמה כזו.

תעודה שנייה זו מספקת גם מקום מעשי להערכה. ייתכן שימליץ לסטודנטים להמשיך להכשרה נוספת, או שימליץ להם להתרכז בהיבטים אחרים של משימת התרגום מאשר שיפור בהבנת המקור. חברי צוות תרגום עם תעודה זו יוכלו לדון בצורה משמעותית בנושאי תרגום מקור עם חברי צוות ויועצים אחרים. סטודנטים מומלצים שסיימו בהצלחה את התעודה השנייה יהיו מועמדים אידיאליים למלגות לתעודה השלישית ו/או לתואר שני. 

תיאורי קורס תעודה שניה:

קורס 7: טקסטים עבריים מקראיים הקשורים לגיאוגרפיה ותרבות (דרישה מוקדמת לישראל, 2 קרדיטים):

מטרות למידה:

 • שיפור מיומנויות הקריאה וההבנה

 • שליטה במגוון טקסטים עבריים מקראיים

 • מתן רקע טקסטואלי והכנה לטיולים בארץ

התלמידים יכינו 80-100 שעות של טקסטים עבריים מקראיים הכוללים תמיכה סינכרונית. הטקסטים ייקראו שוב מאוחר יותר באתר בישראל וכהכנה לקורסים בירושלים. 

קורס 8, ירושלים: "עברית, מדוברת וכתובה" (7 קרדיטים)

מטרות למידה:

 • יכולת קריאה והבנה של מאמרים מודפסים בעברית מודרנית בינונית

 • שליטה משופרת בעברית המדוברת

 • שליטה ברמת עברית Bet

קורס זה בונה בסיס בעברית כהמשך להכשרה שהחלה בדרישת הקדם העברית המודרנית. יש התמקדות בתקשורת בעל פה, על מנת לפתח ולהגביר את השטף. התלמידים יתוודעו למאמרים מודפסים בעברית קלה. הצלחה בקורס משפרת את הקריאה וההבנה של העברית המקראית. (אפשר ללמד במרווחים, למשל 3+1+1+1+1)

קורס 9, ירושלים: "טקסטים, אדמה ותרבות: טיולי שטח" (3 קרדיטים)

מטרות למידה:

 • הבנה של אינטראקציות היסטוריות וגיאוגרפיות המשפיעות על הטקסט המקראי ותרגומו

מבקרים באתרים שונים בישראל וקוראים ונדונים בעברית טקסטים מקראיים וכתובות עתיקות הקשורות לאתרים. מודגשות האינטראקציות התרבותיות, ההיסטוריות והגיאוגרפיות עם הטקסטים המקראיים. תיאור וסקירה מסופקים בעברית מקראית, עם זמן לשאלות ותשובות במקום (בעברית, ועם סיכומים אופציונליים באנגלית).

קורס 10, ירושלים: "טקסטים, אדמה ותרבות: חברה ותרבות בתנ"ך" (2 קרדיטים)

מטרות למידה:

 • הבנת תצורות תרבותיות בתקופת המקרא כרלוונטיות לתרגום

 • שליטה במושגי מפתח עברית מקראית 

קורס זה מתמקד בתצורות התרבותיות של החיים העתיקים בישראל, המשפחה, המחזור החקלאי, קוסמולוגיה, מסגרת משפטית ופולחן המקדש. הוא כולל מושגי מפתח למונחים בעברית, הרלוונטיים למתרגמי מקרא

השלב השלישי: 'תעודה בעברית מתקדמת ותואר שני בעברית מקראית'

(לבעלי תואר ראשון או מקביל תואר ראשון: MA בעברית קלאסית

תעודת השלב השלישי היא 24 נ"ז. זה עשוי להתבצע באופן מקוון, מחוץ לישראל עם הסטודנט בחזרה לאזור הבית שבו הם לומדים ועשויים לעבוד על פרויקטי תרגום. 

תוצאות תעודה:

 • סיום מוצלח של שלושת השלבים עשוי לזכות בתואר "MA בעברית קלאסית" מוסמך 

 • השגת גימל ברמה עברית

 • יכולת קריאה והבנה של פירושים שנכתבו בעברית

 • יכולת עבודה בתוך וממנה שפת המקור

 • השגת רמת שטף מינימלית לתרגום ישירות מהתנ"ך העברי 

השלב השלישי של הקורסים נועד לסנתז את ההכשרה בעברית המקראית ולהביא את התלמיד לרמה שלוש (רמה גימל) שטף בה הם יכולים להתחיל לגשת ביעילות לכמה פירושים הכתובים בעברית. הם ישיגו רמת עבודה בתוך התנ"ך וממנו עצמו, רמת שטף מינימלית לתרגום מהתנ"ך העברי. 

קורס 11: עברית, בדיבור ובכתב: (11 קרדיטים)

מטרות למידה:

 • שליטה ברמת העברית גימל 

קורס זה ממשיך לבנות אוצר מילים ושטף בעברית. ההוראה כוללת קריאה ודיון במאמרים מודפסים ובספרות משנית על התנ"ך. הצלחה בקורס משפרת את הקריאה וההבנה של העברית המקראית. 

(ייתכן במיני-מודולים, למשל, 2+2+2+2+2+1)

קורס 12: עברית מקראית מתקדמת-בינונית: שירה ותהילים (2 קרדיטים)

מטרות למידה:

 • הבנת מבנים מילוליים פיוטיים

 • הבנת סגנונות ומבנים ספרותיים שבהם השתמשו המשוררים התנ"כיים

 • השגת הבנה ברמה מתקדמת של אוצר מילים פיוטי

 • הבנת הרקע התרבותי המשפיע על שירת המקרא

קורס זה מתמקד בספרות השירה העברית בתנ"ך. יש הכנה אסינכרונית של 50 שעות ולאחריה 28 שעות הדרכה סינכרונית בתוספת שיעורי בית. המערכת המילולית בתוך השירה נבחנת, יחד עם הבנת הסגנונות והמבנים הספרותיים בהם משתמשים משוררי המקרא. קורס זה מגדיל את אוצר המילים הפואטי של התלמיד, ומעניק רקע תרבותי כדי להעריך טוב יותר את החלקים השיריים של התנ"ך העברי. ההדרכה היא בעברית. 

קורס 13: עברית מקראית מתקדמת-בינונית: טקסטים משפטיים (2 קרדיטים)

מטרות למידה:

 • להבין לקסיקון משפטי רחב יותר ותחביר

 • להעריך את צורות החומר המשפטי והפסיקה, ואת התפתחותן בחברה

קורס זה מתמקד בטקסטים משפטיים נבחרים בתורה. שכבות שונות של טקסטים משפטיים נתפסים ביחסיהם התוך-מקראיים כמו גם בתפקידיהם החברתיים וההיסטוריים בתולדות ישראל, מה שפותח משאב קנוני ותרבותי לקוראים נוצרים ומתרגמי מקרא. ההדרכה היא בעברית. 

קורס 14: עברית מקראית מתקדמת: תולדות השפה העברית (קרדיט 1)

מטרות למידה:

 • הבנת תולדות ההתפתחות של השפה העברית

 • יכולת להעריך הצעות פרשנות בספרות משנית מנקודות מבט כרונולוגיות ודיאלקטיות

קורס זה כולל קריאות מייצגות הממחישות את המאפיינים והשכבות של העברית הקדומה, עברית בית ראשון, עברית בית שני ועברית משנית. הבנה של התפתחות השפה העברית שימושית בהדרכת תלמידים בהערכת הצעות אקסגטיות בספרות משנית. ההדרכה היא בעברית. 

קורס 15: סינתזה עברית מתקדמת (2 קרדיטים)

מטרות למידה: 

 • שילוב מקיף של פרטי לשון של העברית המקראית במורפולוגיה, תחביר ומבנה ספרותי ושיח.

קורס 16: סמינר מתקדם בפרשנות העברית המקראית: סמינר (3 קרדיטים)

מטרות למידה:

 • שילוב של כישורי שפה ורקע הקשרי כפי שמיושם על פרשנות המקרא

קורס זה נועד לשלב את כישורי השפה והרקע שנצבר בתכנית. ילמדו טקסטים נבחרים מישעיהו (או טקסטים אחרים, שהתחלפו מדי שנה). התלמידים יעסקו בסוגיות פרשנות ויפתחו מיומנויות מחקר באמצעות פרויקטים כתובים. ההוראה היא בעברית, אם כי ניתן לכתוב עבודות ומשימות בשפות אחרות המוסכמות. 

קורס 17: ההיסטוריה של ישראל והמזרח הקדום (קרדיט אחד)

מטרות למידה:

 • הבנה של ההיסטוריה המקראית וההקשר של המזרח הקדום כפי שהוא חל על סוגיות תרגום

קורס זה בוחן את ההיסטוריה של ישראל מנקודת המבט המקראית וביחס למזרח הקדום. ההדרכה היא בעברית עם קריאות באנגלית או עברית.

 (עשוי להתגשם כקריאה מכוונת.)

קורס 18: מבוא למקרא מבוא לתנ"ך, כולל טקסט מסורת (2 קרדיטים)

מטרות למידה:

 • הבנת התנ"ך העברי כטקסט ספרותי וקנוני

קורס זה מציג את התנ"ך העברי כטקסט ספרותי וקנוני. נדונים נושאים הקשורים למטרות מקוריות, קהלים, ז'אנר, היסטוריה קומפוזיונית וקבלה היסטורית. כמו כן נכללים התפתחותו ומעמדו של הטקסט המסורה והקשר וההשפעה של התנ"ך העברי לברית החדשה. ההדרכה היא בעברית. (עשוי להתגשם כקריאה מכוונת.)

לוחות זמנים מותאמים להשלמה:

הקרנת הזמן להשלמת שלבים אלה תהיה תלויה במצבים בודדים. התוכנית נועדה כך שאנשים יוכלו לקבל הכשרה אחרת בתרגום ויוכלו להשתתף בפרויקטי תרגום אחרים במהלך הכשרה זו לעברית.

לוחות זמנים משתנים לדוגמה להשלמת התוכנית:

האישור הראשון ייקח בערך שנתיים אם הושלמו שלושה מודולים בכל שנה. זה יגרום לעומס עבודה ממוצע של שעה של לימוד עברית לכל יום.

התעודה השנייה כנראה תתקיים בזמן קצר יותר בגלל הפגישה האינטנסיבית של 12 שבועות בירושלים. עם זאת, ההכנה לירושלים תהיה כרוכה ב-80 שעות לימוד, שהם כ-6.5 שעות שבועיות אם מתפרסות על פני 12 שבועות. כלומר "רבע שעה" למשך רבע שנה, בתוספת זמן של שלושה חודשים בירושלים. ניתן לצפות שהתעודה השנייה תתבצע תוך חצי שנה או פחות אם העבודה האסינכרונית תתרכז למסגרת זמן קצרה יותר.

לבסוף, התעודה השלישית ושיאו של התואר השני מחייבות תוספת של 24 נ"ז או כ-960 שעות עבודה כוללות. בשעה אחת ביום, כלומר שלוש שנות עבודה, ובשעתיים ביום, כלומר 18 חודשים, וכן הלאה. הזמן הכולל להשלמה תלוי בכמות ובקצב הזמן המחויבים להשלמת התוכנית.

ניתן לראות תוכנית זו כתוכנית MA במשרה חלקית הנפרסת על פני 3-5 שנים. זה בהשוואה לתוכנית המוסמכת המלאה לתואר שני בעברית קלאסית (מקראית) המוצעת בירושלים. המסגרת המקוונת של התכנית מאפשרת לסטודנטים רבים להתחיל את התכנית, שאם לא כן היו מודרים. "העלות" עבור הכללה וגמישות כזו היא מסגרת זמן כוללת ארוכה יותר. סטודנטים ותכניות חרוצים המארגנים ומפקחים על העבודה השוטפת יזכו בהכשרה חסרת תקדים ובהזדמנות להתאמן בישראל. התלמידים יצפו לעבוד ולעסוק בסוכנויות תרגום מקרא במהלך תקופה זו.

עובדות מהירות

מתי: התוכנית הבאה מתחילה בשנת 2024
איפה: קבוצות מקוונות ייווצרו לפי 3 אזורי זמן: אזור 1: אסיה פסיפיק; אזור 2: אירופה, המזרח התיכון ואפריקה; אזור 3: אמריקה

*התעודה השנייה כוללת סיור לימודי אינטנסיבי בן 12 שבועות בארץ התנ"ך והדרכה אישית הן בעברית המקראית והן בעברית החדשה על מנת להעצים את תכנית השפה הכוללת.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 31 במרץ 2024
Please contact us for more information.

שכר לימוד

 • שכר הלימוד עבור כל תעודה הוא $4,200 (USD)
 • חדר ופנסיון בירושלים (3 חודשים מהתעודה השניה) תוספת של $4,200

מלגות

 • מלגות עשויות להיות זמינות לאנשים מתאימים לפי בקשה, עם עדיפות לאלה העובדים עם סוכנויות תרגום.
 • נא למלא את שאלון זכאות למלגה בטופס הבקשה.

לשאלות כתבו ל: [email protected]

“Whole Word Institute launched the Hebrew Extension Course with a pilot cohort of 53 participants from 11 Bible Translation Agencies from 9 countries in the Asia-Pacific Area! This two-year program has removed the barrier of distance, visa issues and cost during this pandemic. The Asia-Pacific Area Leadership Team seeks to expand our collaboration in other areas like Oral Bible Translation.”

סיימון וואן, מנהל אזור אסיה-פסיפיק Wycliffe Global Alliance

"אהבתי להתכוונן לכיתה בכל יום, לצפות בתלמידים מעורבים באופן פעיל בחומר מורכב. זה היה הישג מדהים עבור המדריכים (בארה"ב, אסיה, אירופה ואפריקה) להפעיל תוכנית מקוונת רב לשונית הכוללת השתתפות רגילה של תלמידים חירשים. עבורי, גולת הכותרת הייתה לראות את השילוב והאינטראקציה של התלמידים החירשים בכיתה - הפורמט המקוון הגדיל את ההשתתפות."

–ריקי גידומל ריקי גידומל, מנהל תפעול ואקדמי ראשי, מכון Whole Word