ה

כל העולם

בשביל ה

עולם שלם

אָנוּ רכבת
בלשון המקרא ל

לתרגם

directly into heart languages &
לבטוח בכוחו של דבר האל

שינוי צורה