yang

Seluruh Kata

untuk

Seluruh Dunia

Kami Kereta Api
dalam bahasa Alkitab kepada

Menerjemahkan

langsung ke dalam bahasa hati &
percaya pada kuasa Firman Tuhan untuk

Mengubah